Tilskuddsportal for idrett, kultur og frivillighet i Asker kommune


Velkommen til Asker kommune sin nye portal for søknader om tilskudd fra kommunen.

 

Viktig å vite før første innlogging

- Hvis søknaden sendes på vegne av en organisasjon må daglig leder registrere organisasjonen i tilskuddsportalen. Daglig leder får da automatisk rolle som administrator og vil kunne godkjenne nye brukere som kan søke på vegne av organisasjonen.

- Dersom du ikke har en konto fra før, vil du ved innlogging bli bedt om å registrere telefon, epost og hvem du ønsker å søke tilskudd på vegne av.

Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med din første søknad

 

ID-porten

Portalen bruker ID-porten, en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester på internett. Elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. Ved å logge inn, samtykker du også i at vi lagrer navnet ditt.